Tổng quan

Hook là tính năng mà OmiCall xây dựng, để gửi thông tin từ OmiCall sang cho đối tác tích hợp một cách tự động, theo phương thức mà đối tác định nghĩa

Thông tin kết nối

Chuẩn bị:

  • Đăng ký tài khoản https://sso.omicall.io/

  • Truy cập Cấu hình > Doanh nghiệp >> Tích hợp > WEBHOOK

  • Cung cấp URL để lấy thông tin OmiCall gửi (url bắt buộc phải https)

Last updated