Các SDK Hỗ Trợ

Hiện tại Omicall hỗ trợ 4 SDK cho 4 ngôn ngữ mobile phổ biến nhất như sau:

IOS native:

Android Native:

Flutter

React-Native

Ngoài ra đối với các ngôn ngữ hybrid có thể dễ dàng wrapper lại native SDK ( android/ios) của omicall để thực hiện cuộc gọi call/videocall

Last updated