Overview

Hỗ trợ

Trường hợp bạn cần hỗ trợ hướng dẫn tích hợp hoặc chưa rõ các thông số trên tài liệu, hãy liên hệ với đội ngũ Tech của OMI qua Live Chat hoặc Hotline . Vui lòng cung cấp Email chủ doanh nghiệp, để đội ngũ biết

Hỗ trợ tích hợp (Live Chat) : https://omicrm.com

HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP OMICALL API CƠ BẢN

  • Xác thực

Mỗi DN sẽ có 1 API KEY . Dùng API KEY để lấy AccessToken.

Access Token sẽ có giá trị trong vòng 24h. Hết hạn thì tiến hành lấy lại

LẤY API KEY và XÁC THỰC

https://api.omicall.com/omicall-api/overview

https://api.omicall.com/omicall-api/authentication

  • Tạo mới nhân viên , tạo mới tổng đài cho nhân viên

Mỗi nhân viên được định danh trong hệ thống qua

số NỘI BỘ / EXTENSION / MÁY NHÁNH

Mỗi nhân viên sẽ có 3 giá trị để xác thực với tổng đài

  • domain : Domain tổng đài của doanh nghiệp

  • username : Mã máy nhánh ví dụ : 101, 102, 103 ...

  • password : Mật khẩu máy nhánh

Dùng API bên dưới để tạo 1 nhân viên, OMI sẽ response về thông tin tổng đài cho 1 nhân viên, bên thứ 3 có thể lưu vào hệ thống

https://api.omicall.com/omicall-api/agent

API : /api/agent/invite

Hoặc : Nếu nhân viên đã có ở OMI, mà không cần tạo mới thì có thể lấy dữ liệu tổng đài qua API

https://api.omicall.com/omicall-api/call-center

  • Tích hợp WebSDK nghe và gọi trên phần mềm thứ 3

Sau khi có được 3 thông số : domain, username, password ở Bước 2

Tiến hành tích hợp websdk và điền 3 thông số trên vào WebSDK để nghe và gọi

WebSDK: https://api.omicall.com/web-sdk/overview

Chú ý : Develop trên localhost có thể không cần https, nhưng khi đưa lên production bắt buộc phải là https (vì chỉ https mới mở được micro, sound trên trình duyệt)

  • Nhận dữ liệu cuộc gọi

Sau khi kết thúc cuộc gọi, có thể lấy data cuộc gọi thông qua 2 cơ chế

Webhook : Nhận data cuộc gọi chủ động, lưu bên thứ 3

https://api.omicall.com/webhooks/call-hooks

API lịch sử : Nhận dữ liệu qua API của OMICall

https://api.omicall.com/omicall-api/call-transaction

OMICALL APIWEBHOOKSWeb SDK

Last updated